– 6 maja 2018 r. – Wykład Łukasza Martyńca dla studentów!

Łukasz Martyniec przeprowadził wykład dla studentów studiów podyplomowych realizowanych przy współpracy z Europejską Akademią Planowania Finansowego EAFP na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu