23.05.2019 r. – Referat na Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne w Łodzi

Po raz kolejny gościliśmy na Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne w Łodzi. Już 5 raz od 2013 r., wraz z r. pr. Pawłem Ratajem, prezentowaliśmy referat oraz publikację, tym razem nt. odpowiedzialności zarządcy sukcesyjnego za zarządzanie przedsiębiorstwem w spadku, która ukazała się w monografii Firmy Rodzinne – uwarunkowania rozwoju (red. A. Marjański, Ł. Sułkowski). Podczas Konferencji odbył się także panel prawniczy, podczas którego dyskutowaliśmy na temat planowanych zmian w prawie dotyczących sukcesji. Obecni byli mi.n. notariusz Tomasz Kot oraz r. pr. Katarzyna Skrzek z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.