15-17 maja 2018 r. – Referat na VIII Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne

W Łodzi miała miejsce VIII Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne, zorganizowana przez Społeczną Akademię Nauk. Podczas tegorocznej konferencji Łukasz Martyniec i r.pr. Paweł Rataj wygłosili referat pt. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej w planowaniu sukcesji firmy rodzinnej. Publikację znaleźć można w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Firmy rodzinne – zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość. Red. A. Marjański, M.R. Contreras Lorea, Łódź 2018, Tom XIX Zeszyt 7 cz. I, SAN.