Aktualności

Publikacje

Jak inwestować w nieruchomości. Kompendium inwestora.

Kompendium inwestora to jedno z najobszerniejszych przewodników po inwestowaniu w nieruchomości, jakie ukazało się na polskim rynku. Łukasz Martyniec jest autorem rozdziału XXII dotyczącego sukcesji i planowania spadowego w kontekście planowania inwestycji w nieruchomości.

Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych. Kompendium wiedzy.

Jedna z pierwszych w Polsce publikacji przybliżających planowanie sukcesji w firmie rodzinnej. Łukasz Martyniec konsultował treść rozdziałów 6 i 7, jest autorem praktycznych komentarzy zawartych w treści rozdziału 6. Publikacja ukazała się jako jedno z narzędzi dostępnych dla firm rodzinnych w ramach finansowanego przez PARP projektu Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych.

Poradnik SOS. Sytuacja nagłej sukcesji.

Pierwszy w Polsce praktyczny, wielopłaszczyznowy przewodnik po sytuacji tzw. nagłej sukcesji. Jego celem jest pomoc spadkobiercom zmarłego właściciela lub wspólnika w firmie rodzinnej zorientować się we własnej sytuacji oraz odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania odnośnie możliwości, celowości i sposobu kontynuacji działalności firmy postawionej przed nagłą, kryzysową sytuacją. Publikacja ukazała się jako jedno z narzędzi dostępnych dla firm rodzinnych w ramach finansowanego przez PARP projektu KODY WARTOŚCI – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych.

Wybrane publikacje naukowe i popularyzatorskie:

 • publikacje na blogu Wielopokoleniowi.pl
 • linki do archiwalnych wywiadów, podcastów i szkoleń na naszym koncie na LinkedIn
 • Ł. Martyniec, Planowanie spadkowe, Magazyn PARP Twój Biznes, nr 4/2022(15), grudzień 2022 r., s. 11.
 • Ł. Martyniec, Sukcesja firmy – jak płynnie kontynuować działalność po śmierci właściciela?, Publikacja na blogu Apfino, dostęp 21.09.2022 r.
 • Ł. Martyniec, Ryzyka nierozpoznane, czyli o czym nie wie dyrektor finansowy, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Inicjatywa Firm Rodzinnych, nr 3(48)/2022, wrzesień 2022 r., s. 25-31 (https://firmyrodzinne.pl/wp-content/uploads/2022/09/49_relacje_wrzesien2022_web.pdf)
 • Ł. Martyniec, P.Rataj, Dylematy sukcesyjne w firmie wielorodzinnej, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Inicjatywa Firm Rodzinnych, nr 3(48)/2022, wrzesień 2022 r., s. 32-35 (https://firmyrodzinne.pl/wp-content/uploads/2022/09/49_relacje_wrzesien2022_web.pdf)
 • Ł. Martyniec, Ile jest warta złotówka? Czyli o finansach osobistych w rodzinie biznesowej, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Inicjatywa Firm Rodzinnych, nr 2(44)/2021, czerwiec 2021, s. 6-10 (https://firmyrodzinne.pl/wp-content/uploads/2021/06/44_Relacje_16czerwca_web.pdf).
 • Ł. Martyniec, Czy radca prawny może stać się doradcą sukcesyjnym?, Radca Prawny. Dwumiesięcznik, nr 193/2021 styczeń/luty 2021, s. 32-34. (https://kirp.pl/publikacja/https-kirp-pl-wp-content-uploads-2021-01-radca_prawny_nr_193_net-2-pdf/).
 • Ł. Martyniec, Sukcesyjna cafeteria, czyli o towarzyszeniu w procesie sukcesji, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Inicjatywa Firm Rodzinnych, nr 4(42)/2020, grudzień 2020, s. 18-24 (https://firmyrodzinne.pl/relacje-grudzien-2020-sukcesja-z-doradca/)
 • Ł. Martyniec, Planowanie spadkowe – lepiej wcześniej niż później, Radca Prawny. Dwumiesięcznik, nr 190/2020 lipiec/sierpień 2020, s. 23-25. (https://kirp.pl/publikacja/https-kirp-pl-wp-content-uploads-2020-07-radca_prawny_190_calosc_net-pdf/)
 • Ł. Martyniec, Sukcesja, czyli jak mądrze zaplanować przekazanie majątku, [w:] K. Pluciak, Księga dobrych praktyk. Wydawnictwo Fijorr Publishing, Wrocław 2020
 • Ł. Martyniec, Firma w spadku: czy roczne dziecko może prowadzić odziedziczone przedsiębiorstwo, Rzeczpospolita (wydanie internetowe), 13.10.2019 r.
 • Ł. Martyniec, Nowe prawo sukcesyjne nie zastąpi rzetelnego planowania sukcesji, Radca Prawny. Dwumiesięcznik, nr 185/2019 wrzesień/październik 2019, s. 14-15. (https://kirp.pl/publikacja/radca-prawny-nr-185-wrzesien-pazdziernik-2019/)
 • Ł. Martyniec, Nie znajdziesz tego w kodeksie, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 4, Warszawa 2019
 • Ł. Martyniec, Kluczowe osiemdziesiąt pięć setnych, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 3, Warszawa 2019
 • Ł. Martyniec, P. Rataj, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – nowa regulacja sukcesji przedsiębiorstwa, w: Radca Prawny. Zeszyty Naukowe. nr 1(18)/2019, ss. 47-64
 • Ł. Martyniec, P. Rataj, Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego za zarządzanie przedsiębiorstwem w spadku, [w:] A. Marjański, Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne – uwarunkowania rozwoju. Studia i Monografie, nr 92, ss. 93-106, Wydawnictwo SAN, Łódź-Warszawa 2019
 • Ł. Martyniec, Modele sukcesyjne, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 1, Warszawa 2019
 • Ł. Martyniec, P. Rataj, We wszystkim pomoże ci doradca sukcesyjny oraz Jakie koło ratunkowe, czyli co zrobić gdy zabrakło planowania, w: Jak z sukcesem przeprowadzić sukcesję. Raport Prawny., Rzeczpospolita, 20 września 2018 (https://www.rp.pl/prawo-w-firmie/art1720741-sukcesja-firm-we-wszystkim-pomoze-ci-doradca-sukcesyjny)
 • Ł. Martyniec, P. Rataj, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej w planowaniu sukcesji firmy rodzinnej, [w:] Marjański A., M.R. Contreras Loera (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Firmy rodzinne – zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość, t. XIX, z. 7, cz. I, ss. 73-86, Wydawnictwo SAN, Łódź 2018
 • Ł. Martyniec, Równo, czy według zasług?, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 3, Warszawa 2017
 • Ł. Martyniec, Sukcesja i planowanie spadkowe, czyli co by było, gdyby…, Rozdział XXII [w:] D. Kleczewski, Jak inwestować w nieruchomości. Kompendium inwestora. Wydawnictwo Imprint Media, Warszawa 2017
 • Ł. Martyniec, P. Rataj, Ład rodzinny i konstytucje rodzinne jako nowe instytucje w planowaniu sukcesji – aspekty prawne, [w:] Marjański A., M.R. Contreras Loera (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Firmy rodzinne – zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość, t. XVIII, z. 6, cz. I, ss. 23-36, Wydawnictwo SAN, Łódź 2017
 • Ł. Martyniec, Radca prawny w procesie sukcesji. Relacje firmy z doradcą., Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 4, Warszawa 2016
 • Ł. Martyniec, Ład rodzinny i konstytucja rodzinna oczami prawnika., w: Familly Business, wyd. Instytut Biznesu Rodzinnego, nr 2, Poznań 2016
 • M. Adamska, Ł. Martyniec, Przewodnik SOS. Sytuacja Nagłej Sukcesji., Lewandowska A. (red.), Lewandowska i Partnerzy, Poznań 2015 (https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/przewodnik-sos-sytuacja-naglej-sukcesji)
 • Ł. Martyniec, Strefa seniora – jak zapewnić sobie spokojne życie po przekazaniu firmy, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 5, Warszawa 2015 (https://firmyrodzinne.pl/download/relacje-2013-2015/RELACJE_nr_011.pdf)
 • Ł. Martyniec, Ułatwienie sukcesji firm rodzinnych potrzebne na wczoraj, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 1, Warszawa 2015
 • Ł. Martyniec, P. Rataj, Wybrane postulaty dotyczące zmian w przepisach prawa w zakresie ułatwienia sukcesji w firmach rodzinnych, [w:] Marjański A., M.R. Contreras Loera (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, t. XV, z. 7, cz. I, ss. 115-127, Wydawnictwo SAN, Łódź 2014
 • Ł. Martyniec, P. Rataj, Prawo jako narzędzie planowania sukcesji w firmie rodzinnej. Uwagi wprowadzające, [w:] Marjański A. (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie – wyzwania globalne i lokalne, t. XIV, z. 6, cz. I, ss. 83-94, Wydawnictwo SAN, Łódź 2013
 • Ł. Martyniec, M. Lichoński, Kontynuacja biznesu rodzinnego, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 1, Warszawa 2012