Aktualności

Publikacje

Jak inwestować w nieruchomości. Kompendium inwestora.

Kompendium inwestora to jedno z najobszerniejszych przewodników po inwestowaniu w nieruchomości, jakie ukazało się na polskim rynku. Łukasz Martyniec jest autorem rozdziału XXII dotyczącego sukcesji i planowania spadowego w kontekście planowania inwestycji w nieruchomości.

Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych. Kompendium wiedzy.

Jedna z pierwszych w Polsce publikacji przybliżających planowanie sukcesji w firmie rodzinnej. Łukasz Martyniec konsultował treść rozdziałów 6 i 7, jest autorem praktycznych komentarzy zawartych w treści rozdziału 6. Publikacja ukazała się jako jedno z narzędzi dostępnych dla firm rodzinnych w ramach finansowanego przez PARP projektu Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych.

Poradnik SOS. Sytuacja nagłej sukcesji.

Pierwszy w Polsce praktyczny, wielopłaszczyznowy przewodnik po sytuacji tzw. nagłej sukcesji. Jego celem jest pomoc spadkobiercom zmarłego właściciela lub wspólnika w firmie rodzinnej zorientować się we własnej sytuacji oraz odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania odnośnie możliwości, celowości i sposobu kontynuacji działalności firmy postawionej przed nagłą, kryzysową sytuacją. Publikacja ukazała się jako jedno z narzędzi dostępnych dla firm rodzinnych w ramach finansowanego przez PARP projektu KODY WARTOŚCI – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych.

Wybrane publikacje naukowe i popularyzatorskie:

Ł. Martyniec, P. Rataj, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – nowa regulacja sukcesji przedsiębiorstwa, w: Radca Prawny. Zeszyty Naukowe. nr 1(18)/2019, ss. 47-64
Ł. Martyniec, P. Rataj, Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego za zarządzanie przedsiębiorstwem w spadku, [w:] A. Marjański, Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne – uwarunkowania rozwoju. Studia i Monografie, nr 92, ss. 93-106, Wydawnictwo SAN, Łódź-Warszawa 2019
Ł. Martyniec, Modele sukcesyjne, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 1, Warszawa 2019
Ł. Martyniec, P. Rataj, We wszystkim pomoże ci doradca sukcesyjny oraz Jakie koło ratunkowe, czyli co zrobić gdy zabrakło planowania, w: Jak z sukcesem przeprowadzić sukcesję. Raport Prawny., Rzeczpospolita, 20 września 2018
Ł. Martyniec, P. Rataj, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej w planowaniu sukcesji firmy rodzinnej, [w:] Marjański A., M.R. Contreras Loera (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Firmy rodzinne – zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość, t. XIX, z. 7, cz. I, ss. 73-86, Wydawnictwo SAN, Łódź 2018
Ł. Martyniec, Równo, czy według zasług?, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 3, Warszawa 2017
Ł. Martyniec, P. Rataj, Ład rodzinny i konstytucje rodzinne jako nowe instytucje w planowaniu sukcesji – aspekty prawne, [w:] Marjański A., M.R. Contreras Loera (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Firmy rodzinne – zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość, t. XVIII, z. 6, cz. I, ss. 23-36, Wydawnictwo SAN, Łódź 2017
Ł. Martyniec, Radca prawny w procesie sukcesji. Relacje firmy z doradcą., Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 4, Warszawa 2016
Ł. Martyniec, Ład rodzinny i konstytucja rodzinna oczami prawnika. w: Familly Business, wyd. Instytut Biznesu Rodzinnego, nr 2, Poznań 2016
M. Adamska, Ł. Martyniec, Przewodnik SOS. Sytuacja Nagłej Sukcesji. Lewandowska A. (red.), Lewandowska i Partnerzy, Poznań 2015
Ł. Martyniec, Strefa seniora – jak zapewnić sobie spokojne życie po przekazaniu firmy, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 5, Warszawa 2015
Ł. Martyniec, Ułatwienie sukcesji firm rodzinnych potrzebne na wczoraj, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 1, Warszawa 2015
Ł. Martyniec, P. Rataj, Wybrane postulaty dotyczące zmian w przepisach prawa w zakresie ułatwienia sukcesji w firmach rodzinnych, [w:] Marjański A., M.R. Contreras Loera (red.),
Przedsiębiorczość i Zarządzanie: Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, t. XV, z. 7, cz. I, ss. 115-127, Wydawnictwo SAN, Łódź 2014
Ł. Martyniec, P. Rataj, Prawo jako narzędzie planowania sukcesji w firmie rodzinnej. Uwagi wprowadzające, [w:] Marjański A. (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie – wyzwania globalne i lokalne, t. XIV, z. 6, cz. I, ss. 83-94, Wydawnictwo SAN, Łódź 2013
Ł. Martyniec, M. Lichoński, Kontynuacja biznesu rodzinnego, Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Stowarzyszenie IFR, nr 1, Warszawa 2012