Czym jest sukcesja firmy? na blogu Apfino

Sukcesja dotyczy każdej firmy prywatnej. W uproszczeniu możliwe są tylko trzy scenariusze. Sprawdź, co stałoby się z Twoją firmą gdyby zabrakło wspólnika lub.. ciebie?

Co dzieje się z firmą w razie śmierci właściciela albo wspólnika?

  1. Firma likwiduje się z mocy prawa.
  2. Firma trwa nadal, a w miejsce właściciela lub wspólnika wstępują spadkobiercy.
  3. Firma trwa nadal, a spadkobiercom należy się spłata.

Jak – w uproszczeniu – przedstawiają się owe scenariusze i który z nich dotyczy twojej firmy?

Zapraszamy na solidną dawkę wiedzy do Apfino.