Majątek w małżeństwie. Intercyzy i podział majątku. Odpowiedzialność za długi małżonka.

Istnieje przynajmniej pięć sposobów na to, jak ułożyć relacje majątkowe w małżeństwie. Rozdzielność albo jej brak to tylko początek dylematów. Pomożemy Państwu zrobić to poprawnie – nie tylko w perspektywie odpowiedzialności za długi albo przyszłego podziału majątku.

Jednym z podstawowych powodów rozwodów są nieporozumienia i spory dotyczące majątku. A jeśli nawet nie jest to powód główny – o majątek toczą się później zaciekłe boje. Czasem za porządkowanie spraw majątkowych zabierają się byli już małżonkowie dopiero wiele lat po rozwodzie. Tymczasem zasady budowy majątku małżeńskiego i odpowiedzialności za długi małżonka warto poznać… jeszcze przed ślubem. I odpowiednio z nich korzystać w trakcie małżeństwa, także w kontekście przyszłej sukcesji majątku rodzinnego. Jest przecież wiele możliwości.

Pomagamy między innymi w:

  • ustaleniu, co do kogo należy i jak wygląda stan rozliczeń w małżeństwie,
  • wyborze ustroju majątkowego małżeńskiego i przygotowaniu projektu intercyzy,
  • doborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli jeden lub oboje małżonków prowadzą lub mają zamiar założyć firmę,
  • ugodowym podziale majątku lub przeprowadzeniu symulacji podziału na potrzeby toczącego się albo potencjalnego sporu,
  • sądowym podziale majątku,
  • zabezpieczeniu się przed (przyszłymi) długami drugiego małżonka,
  • wybranych sprawach międzynarodowych.

Struktura majątku małżeńskiego jest istotnym elementem planu sukcesji. Możemy zająć się nią w kontekście planowania sukcesyjnego, albo w ramach osobnego zlecenia.