Opinie sukcesyjne w sytuacjach spornych

Sukcesja biznesu jest materią złożoną. Szczególnie, kiedy pomiędzy jej uczestnikami pojawią się rozbieżności zdań. Bezstronne spojrzenie i umiejętność wypracowania kompleksowego rozwiązania wymaga doświadczenia w planowaniu sukcesji, a nie w prowadzeniu sporów sądowych. Potrafimy spojrzeć na sytuację z góry i pokazać inną perspektywę.

W wielu firmach i rodzinach sprawy majątkowe i biznesowe bywają niezmiernie skomplikowane. Ich obraz zaciera się szczególnie w sytuacjach spornych. Każdy z uczestników procesu sukcesji firmy albo podziału majątku rodzinnego ocenia stan sprawy ze swojej perspektywy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w układaniu spraw obejmujących sukcesję biznesu oraz spraw majątkowych w rodzinach i firmach, także na etapie sporów.

Potrafimy w rzetelny i bezstronny sposób dokonać oceny sprawy oraz ustalić kluczowe problemy i punkty sporne. Wielokrotnie udawało się nam doprowadzić do kompromisu i polubownych rozwiązań, także w sytuacjach, kiedy spór znajdował się już na zaawansowanym etapie. Zdarza się, że decyzja o wejściu w spór sądowy jest uzasadniona, ale należy pamiętać także o kosztach wieloletniego procesu. I to nie tylko finansowych. Nierzadko obserwowaliśmy, jak spór rodzinny doprowadzał do upadku dobrze prosperującej firmy.

Pomagamy kompleksowo ustalić stan sprawy nie tylko w kontekście toczącego się sporu, który często obejmuje jedynie wycinek problemów związanych z sukcesją biznesu i majątku w danej rodzinie. Rozwiązania, które proponujemy, obejmują także kontekst dalszych etapów planowania sukcesji międzypokoleniowej. Z praktyki wiemy, że wiele osób koncentruje się na załatwieniu starych spraw i robi to z pominięciem perspektywy kolejnych decyzji, istotnych do dokończenia procesu sukcesji w danej rodzinie i firmie. Nasze doradztwo gwarantuje kompleksowe spojrzenie i doświadczenie z przeprowadzenia sukcesji w kilkuset rodzinach i firmach.