Planowanie spadkowe w biznesie

Każda firma – rodzinna czy nie – potrzebuje prawidłowo skonstruowanego planowania spadkowego, które zabezpieczy ją na wypadek śmierci lub choroby wspólnika. Mamy doświadczenie w kompleksowym zabezpieczaniu firm, nie tylko pod kątem prawnym. Robimy to już od 2004 roku.

Nie każda firma jest firmą rodzinną – w wielu przypadkach rodziny właścicieli firmy nie są zainteresowanie prowadzeniem przedsiębiorstwa ani przejęciem go na własność w wyniku spadkobrania. Także wspólnicy nie życzą sobie, aby w miejsce zmarłego kolegi lub koleżanki wstępowali jego lub jej spadkobiercy – nie chcą, aby o kluczowych dla firmy decyzjach decydowały osoby do tego nieprzygotowane, a tym bardziej małoletnie czy też skonfliktowane.

Jak zabezpieczyć biznes przed śmiercią właściciela albo wspólnika? Mamy do wyboru szereg rozwiązań obejmujących dobór właściwej formy prawnej, umowy majątkowe małżeńskie i testamenty wspólników i ich małżonków, czy rozwiązania finansowe. Nie wolno zapomnieć o podatkach oraz o właściwej ocenie skutków finansowych.

W zdecydowanej większości firm sytuacja śmierci wspólnika lub akcjonariusza nie jest profesjonalnie zabezpieczona. Wiemy to nie tylko z praktyki, ale też z licznych szkoleń, które prowadzimy dla radców prawnych czy doradców finansowych. Potrafimy zrobić to skutecznie!