Planowanie spadkowe w rodzinie. Prawo spadkowe i finanse osobiste.

Jak przekazać majątek dzieciom? Co zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni, albo wybrać najskuteczniejsze rozwiązanie, kiedy nie są? Jak ułożyć dziedziczenie i zadbać o to, aby nie przekazać długów? Albo ich nie odziedziczyć… Nasze doradztwo dalece wykracza poza zagadnienia prawne - pomagamy w podjęciu mądrych decyzji.

Kiedy nadchodzi czas przekazania majątku rodzinnego, pojawia się wiele dylematów. Wymieńmy tylko przykładowe:

  • Kto i na jakich warunkach powinien otrzymać poszczególne składniki majątku rodzinnego. Jak sprawiedliwie podzielić majątek?
  • W jaki sposób przekazać majątek rodzinny? Jeszcze za życia, czy na wypadek śmierci w testamencie?
  • Jak zabezpieczyć rodziców, jeżeli chcą przekazać dom lub mieszkanie dziecku i będą u niego mieszkać?
  • Jak zabezpieczyć się przed długami spadkowymi, które możemy odziedziczyć po innych albo które mogłyby obciążać naszych spadkobierców? Co z kredytami i jak rzeczywiście wygląda odpowiedzialność za nie?
  • Jak wyliczyć i przeprowadzić rozliczenia w rodzinie jeżeli podział majątku był nierówny? Co to jest zachowek, jak go obliczyć i się przed nim bronić?
  • Jak przekazać majątek małoletnim dzieciom i czy sąd rodzinny nie będzie utrudniał zarządzania ich majątkiem? Jak zabezpieczyć opiekę nad małoletnimi dziećmi na wypadek śmierci obojga rodziców?
  • Jak zabezpieczyć majątek małoletniego dziecka przed byłym albo byłą partnerką życiową – jeśli dziecko po naszej śmierci znalazłoby się pod ich opieką?
  • Jak zabezpieczyć osoby chore lub ubezwłasnowolnione?
  • Jak kogoś wydziedziczyć?

Jeżeli nie dręczą Cię te lub podobne pytania, jeśli nie wiesz, o co zapytać, a chcesz przystąpić do przekazania majątku dzieciom albo wnukom, albo też zabezpieczyć siebie i rodzinę na wypadek śmierci jednego z członków rodziny – skontaktuj się z nami. Zrób to także, jeżeli po prostu myślisz o sporządzeniu testamentu i nie wiesz, jak się do tego zabrać.