Relacje x 2

Wrześniowy numer Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE przynosi dwa artykuły autorstwa Łukasza Martyńca.

Pierwszy we współpracy z r.pr Pawłem Ratajem z Krakowa, wieloletnim współpracownikiem Kancelarii Sukcesyjnej, a drugi samodzielny. Wspólnie koncentrujemy się na sukcesji w firmach wielorodzinnych i pokazujemy dylematy związane z tym szczególnym rodzajem sukcesji. Okazuje się, że dylematy i problemy rodzin biznesowych mnożone są przez liczbę wspólników w spółce – ten proces bywa znacznie bardziej złożony, niż w firmach rodzinnych. Szczególnie tam, gdzie do sukcesji dochodzi w 2-3 rodzinach wspólników. Bywa, że kluczowym problemem są pieniądze i rozliczenia pomiędzy wspólnikami lub zabezpieczenie finansowania na wypadek śmierci jednego udziałowców.

Kolejny artykuł mówi o ryzykach nierozpoznanych. Chodzi o te wszystkie ryzyka prawne, które słabo (albo wcale) zostały zidentyfikowane do strony prawnej, oraz nie są w ogóle rozpoznane po stronie finansów firmy czy też finansów osobistych w rodzinach wspólników. Może to być rozwód w rodzinie wspólnika skutkujący podziałem majątku, czy też decyzja wspólnika o wystąpieniu ze spółki i konieczność zbycia (z drugiej strony sfinansowania nabycia) albo umorzenia jego udziałów.

Zapraszamy do lektury. Oba artykuły, oraz wiele innych ciekawych publikacji, dostępne są na stronach IFR: Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE, Inicjatywa Firm Rodzinnych, nr 3(48)/2022, wrzesień 2022 r. (https://firmyrodzinne.pl/wp-content/uploads/2022/09/49_relacje_wrzesien2022_web.pdf)