Zachowek

Należy się Państwu zachowek? A może zależy Wam na dochodzeniu go? Potrafimy obliczyć go oraz realnie ocenić szanse na powodzenie sprawy. Pomagamy w zawieraniu ugód i mediacjach.

Zachowek to roszczenie finansowe przysługujące w dużym uproszczeniu wtedy, kiedy w danej rodzinie dojdzie do nierównego podziału majątku za życia lub po śmierci. O zachowku piszemy szerzej np. tutaj. W praktyce krąży wokół niego wiele nieporozumień, w mało kto potrafi samodzielnie prawidłowo go obliczyć. Posiadamy doświadczenie w dokonywaniu ustalenia, czy zachowek się należy oraz obliczania jego wysokości.
Możemy pomóc w:

  • ocenie celowości dochodzenia zachowku,
  • obliczeniu zachowku,
  • negocjacjach i dochodzeniu zachowku,
  • obronie przed dochodzeniem zachowku,
  • przeprowadzenia symulacji wysokości zachowku i ocenić sensowność
  • planowych czynności związanych z realizacją planu sukcesji (darowizn, testamentów itd.),
  • zabezpieczeniu źródła finansowania zachowku,
  • zabezpieczeniu przed wystąpieniem prawa do zachowku.

Często zachowek jest tylko elementem szerszej układanki, jaką jest proces sukcesji międzypokoleniowej. Pomagamy spojrzeć szerzej na to zagadnienie i wypracować kompleksowy plan sukcesji majątku rodzinnego.