Doradztwo sukcesyjne w firmach rodzinnych

Firmy rodzinne mają tylko trzy wyzwania: sukcesja, sukcesja i jeszcze raz sukcesja! Z pozostałymi sprawami sobie poradzą – to przecież "tylko" biznes. Towarzyszymy w procesie zmiany pokoleniowej w kilkuset rodzinach i firmach. Chętnie będziemy służyć naszym doświadczeniem.

Pomagamy rodzinie biznesowej przejść przez proces decyzyjny związany z budową planu sukcesji majątku i biznesu rodzinnego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w towarzyszeniu rodzinom w podejmowaniu decyzji niezbędnych do wypracowania kompleksowego planu sukcesji oraz we wskazywaniu rozwiązań obejmujących wszystkie niezbędne aspekty, nie tylko z obszaru prawa i finansów. Jak wiadomo, sukcesja biznesu rodzinnego to jedno z najtrudniejszych i najbardziej złożonych przedsięwzięć, z którymi możemy się spotkać w doradztwie sukcesyjnym.

Nasze działania polegają m.in. na:

  • przeprowadzeniu Audytu sukcesyjnego, opisującego stan zastany oraz wskazującego na kluczowe obszary decyzyjne, wraz ze wstępną podpowiedzią rekomendowanych rozwiązań,
  • zarządzaniu procesem budowy planu sukcesji, w tym wyboru kwestii koniecznych do rozstrzygnięcia już teraz, w odróżnieniu od tych tych, do których powinniśmy wrócić na przykład za 3 lata, czy też po spełnieniu określonych warunków; ułożeniu procesu decyzyjnego w procesy,
  • w razie konieczności współpracy z obsługującymi już Państwa specjalistami z różnych dziedzin, albo poleceniu sprawdzonych specjalistów posiadających doświadczenie przy obsłudze firm rodzinnych, w tym pomoc w budowie zespołu doradczego, w zależności od okoliczności,
  • przeprowadzeniu szeregu spotkań konsultacyjnych zmierzających do wypracowania kluczowych decyzji,
  • opracowaniu projektów dokumentów niezbędnych do wdrożenia planu sukcesji, takich jak intercyzy, testamenty, umowy i statuty spółek, pełnomocnictwa, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia albo zachowku, elementy ładu korporacyjnego,
  • współpracy z notariuszem, przygotowanie wniosków do KRS i innych, niezbędnych,
  • nadzór nad wdrażaniem pozaprawnych elementów planu sukcesji,
  • wieloletniej opiece nad rodziną biznesową, realizacji wieloletnich planów sukcesyjnych.

Pod względem merytorycznym doradztwo sukcesyjne podzielić można na:

  • doradztwo prawne z zakresu prawa rodzinnego, handlowego i gospodarczego, spadkowego, rzeczowego i wybranych obszarów prawa podatkowego; połączone z umiejętnością doboru docelowej formy prawnej prowadzenia działalności (w tym grupy spółek) pod kątem uwarunkowań gospodarczych, celowości odseparowania majątku prywatnego od biznesu oraz wysokości zobowiązań podatkowych; a także konstrukcji i wzajemnego powiązania dokumentów prywatnych, takich jak umowy majątkowe małżeńskie, testamenty, darowizny, pełnomocnictwa czy umowy o zrzeczenie się spadku lub zachowku;
  • doradztwo finansowe polegające na budowie powiązanego z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi i podatkowymi planu finansowego, pod kątem struktury produktów finansowych (produkty inwestycyjne, ubezpieczenia na życie, kredyty, inne), wysokości niezbędnych kapitałów lub sum ubezpieczenia, doborze produktów z oferty firm aktualnie funkcjonujących na rynku wraz z oceną kosztów oraz uwarunkowań prawno-podatkowych ich zastosowania.

Podczas procesu doradczego dbamy o spójność i kompleksowość budowanego planu sukcesji. W kolejnych latach dbamy o jego wdrożenie i modyfikacje. Wśród naszych klientów znajdują się rodziny, którymi opiekujemy się już 4, 6, a nawet 10 lat. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu procesem sukcesji w kilkuset rodzinach i firmach.

Podczas procesu doradztwa współpracujemy z obsługującymi Państwa na co dzień: służbami podatkowymi (księgowość, dyrektor finansowych, doradca podatkowy, biegły rewident) i prawnymi (in hausowe lub zewnętrzne kancelarie prawne i podatkowe). Istnieje możliwość podziału pracy, np. całością planu sukcesji zarządza nasza kancelaria, lecz za przekształcenie firmy, które odbywa się w ramach planu sukcesji, odpowiedzialny jest obsługujący Państwa na co dzień radca prawny.

Największą wartością naszego doradztwa jest umiejętność przeprowadzenia rodziny przez proces decyzyjny, identyfikacja kluczowych problemów rodzinnych i biznesowych, kolejności ich rozwiązywania i wzajemnych powiązań, a także możliwość podzielenia się doświadczeniami z setek procesów sukcesyjnych, w których uczestniczyliśmy. Potrafimy podpowiedzieć unikatowe rozwiązania oraz ustrzec od popełnienia błędów popełnianych gdzie indziej. Jeśli to konieczne, sugerujemy wypracowanie zasad Ładu Rodzinnego, mamy także doświadczenie w przygotowywaniu konstytucji rodzinnych.