Ład rodzinny i konstytucje rodzinne

Budowa trwałego ładu rodzinnego i skodyfikowanie go w konstytucji rodzinnej to marzenie i wyzwanie dla wielu rodzin. Jeśli rodzina zamierza zdać sukcesyjny egzamin nie tylko z pierwszej, lecz także z drugiej i kolejnych zmian pokoleniowych – powinna się w to zaangażować.

Ład rodzinny to zbiór zasad, które porządkują zarządzanie majątkiem i biznesem w rodzinie, do której należy firma lub firmy rodzinne. Organizuje także proces sukcesji. Reguluje wiele płaszczyzn, m.in. dotyczących zarządzania, finansów, aspektów prawnych, organizacyjnych czy korporacyjnych i związanych ze strategią rozwoju firmy. Ład rodzinny może zostać skodyfikowany na kilka sposobów. Najbardziej rozwiniętym i dojrzałym rozwiązaniem służącym budowie ładu rodzinnego jest konstytucja rodzinna.

Konstytucja rodzinna staje się w Polsce coraz bardziej popularna, choć jej przydatność ujawnia się najbardziej w firmach działających w 3 lub 4 pokoleniu. Przywędrowała do nas z Zachodu i w sposób najbardziej rozbudowany oraz kompleksowy reguluje ład rodzinny w rodzinie biznesowej. Dotyczy nie tylko zarządzania firmą rodzinną, lecz także rozbudowanym majątkiem rodzinnym (często w formie fundacji rodzinnej) oraz normuje relacje pomiędzy członkami wielopokoleniowej rodziny.

Nasza Kancelaria brała udział w przygotowaniu Konstytucji Rodziny Kostrzewskich, w której posiadaniu znajduje się m.in. Fabryka Ceramiki Budowlanej w Ostrzeszowie. Dokument został przygotowany we współpracy z dr Adrianną Lewandowską z firmy Lewandowska i Partnerzy. Konstytucja została uroczyście podpisania w dniu 22.10.2015 r. w Poznaniu. Obecnie pracujemy nad kolejnymi dokumentami tego rodzaju.

Służymy pomocą w procesach zmierzających do budowy Ładu Rodzinnego oraz skodyfikowania go, także w postaci konstytucji rodzinnej. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.